Inschrijven

Voor u bestaat de mogelijkheid om op verantwoorde wijze aan sportactiviteiten voor ex-hartpatiënten deel te nemen en wel op maandag- of donderdagavond in:
Kindcentrum Jenaplan, Frans Halsstraat 29

De sporters worden door het bestuur van Fit Hart in overleg met de cardioloog ingedeeld in de volgende groepen:

Maandag:
18.00 - 19.00 uur: groep A
19.00 - 20.00 uur: groep B

Op deze avond is er alleen begeleiding van een fysiotherapeut(e).

Donderdag:
17.30 - 18.30 uur: groep C

Op deze avond is er begeleiding van een fysiotherapeut(e) en een verpleegkundige. De cardioloog bepaalt of u op de maandag of op donderdag kunt gaan sporten. De vereniging beschikt over een hartdefibrilator (AED).

De kosten voor deelname bedragen € 13,50 per maand, liefst te voldoen per half jaar, voor de eerste van de maand op: bankrekening Fit Hart NL08RABO0108724689

In de maanden juli en augustus wordt er niet gesport, waardoor de halfjaarcontributie € 67,50 bedraagt en de jaarcontributie € 135,-

U kunt zich hieronder aanmelden. Vervolgens krijgt u dan bericht van Fit Hart.
U kunt hier ook een inschrijfformulier downloaden en dit vervolgens printen en ingevuld opsturen.

Inschrijfformulier:


Graag zou ik deelnemen aan de sportactiviteiten

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Eventuele toelichting